Vereniging Vrienden Sijtwendepark

 

Lid worden

pijl-bewegende-animatie-0167

In de afgelopen jaren is het Sijtwendepark, qua opzet en bedoeling voor het publiek, weer nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.
Onder leiding van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn er een viertal inspraakavonden georganiseerd geweest. Hierin is gepoogd de diverse standpunten van omwonenden en gebruikers in kaart te brengen.

Aangezien de overeenstemming van de standpunten en visies en daarom de volgende stappen, veel aan duidelijkheid te wensen overlieten, is er een spontaan initiatief ontstaan om zoveel mogelijk belangen te gaan bundelen.

Een aantal omwonenden en gebruikers hebben vervolgens het plan opgevat om te komen tot de oprichting van een vereniging.
Daartoe hebben verschillende besprekingen geleid tot de formele oprichting van de "Vereniging Vrienden Sijtwendepark".
De oprichting van deze informele vereniging is bekrachtigd op 10 mei 2017 door inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
De vereniging treedt vanaf die datum formeel naar buiten met een bestuur, statuten en reglementen en een geformuleerde doelstelling.

Doelstelling:

Het in samenspraak met de gemeente, bevorderen en bewaken van de inrichting, onderhoud, beheer en gebruik van het park, zodat zoveel mogelijk gebruikers er met plezier hun eigen recreatieve activiteiten met respect voor elkaar kunnen ontplooien.

Te bereiken door:

  1.  Het beschermen van de, door de vereniging bedoelde en bij oprichting bestaande mogelijkheden voor volwassenen, kinderen en dieren om in het park te sporten, te spelen, te wandelen en zich vrij te bewegen.
  2. Het bevorderen van de toegankelijkheid van het park voor alle bij lokale wet en regelgeving bepaalde toegestane gebruikers.
  3. Het onderhouden en verfraaien van het park, met behoud van zijn functionaliteit voor de verschillende gebruikersgroepen.
  4. Het bevorderen en behouden van een balans tussen de belangen van de verschillende gebruikersgroepen onderling en die van de directe omwonenden.
  5. Het(mede)organiseren van evenementen.
  6. Het bij voorkeur optreden als gesprekspartner bij de gemeente betreffende alle eerder genoemde zaken, die verband houden met het Sijtwendepark.
  7. Het onderhouden van uiteenlopende contacten met belangenorganisaties, die op enig moment een verband hebben met activiteiten binnen het Sijtwendepark.

Lidmaatschap:

De vereniging nodigt een ieder uit om toe te treden tot haar leden en wel die zich in de doelstelling en de door haar geziene middelen dit te bereiken, kan vinden en deze geheel onderschrijven.
Het lidmaatschap vindt plaats zonder heffing van contributie en is geheel gebaseerd op vrijwillige en gemotiveerde inzet om gezamenlijk met het bestuur het Sijtwendepark tot een veelzijdige plek te maken waar alle gebruikers zich optimaal thuis voelen.
In de tegemoetkoming aan de kosten, zoals bijvoorbeeld de website en overige organisatiekosten, die de vereniging nu eenmaal moet maken, stellen wij uw vrijwillige bijdrage natuurlijk altijd op prijs.

Deze website zal naast het persoonlijk mailverkeer met de leden dienen als het communicatiemiddel van de vereniging naar buiten toe.
De statuten downloaden klik hier.